Koordynacja

Planowanie i tworzenie harmonogramu prac, to ulubiona część naszej pracy. Daje nam to pełny obraz realizacji projektu, czasu jego trwania i wszelkich kosztów z tym związanych. Dzięki temu nasi Inwestorzy mają pełny obraz prac jakie trzeba wykonać do ostatecznej realizacji inwestycji, a my wiemy, kiedy należy zamówić i dostarczyć dany element na miejsce budowy.

Usługa ta jest wygodna dla osób, które nie mają czasu same doglądać remontu czy budowy lub nie ma ich na miejscu realizacji. Dla pełnego obrazu usługi przesyłamy naszym Inwestorom zdjęcia z postępu prac oraz wszystkie informacje na temat planowanych, czy już realizowanych dostaw i montaży.